Bezoekersticket  mag maar niet noodzakelijk
Inkom gratis inkom, iedereen welkom ! 

 

Een sessie volgen ? 

 

Om een sessie te volgen haal je op de beursdag je sessieticket af aan de onthaalstand. Vooraf registreren / aanmelden is niet nodig.   

De plaatsen per sessie zijn echter beperkt.

2015 leermiddelenbeurs FDB (159)

2015 leermiddelenbeurs FDB (159)

2015 leermiddelenbeurs FDB (32)

2015 leermiddelenbeurs FDB (32)

2015 leermiddelenbeurs FDB (9)

2015 leermiddelenbeurs FDB (9)

2015 leermiddelenbeurs FDB (6)

2015 leermiddelenbeurs FDB (6)

2015 leermiddelenbeurs FDB (25)

2015 leermiddelenbeurs FDB (25)

2015 leermiddelenbeurs FDB (143)

2015 leermiddelenbeurs FDB (143)

2015 leermiddelenbeurs FDB (145)

2015 leermiddelenbeurs FDB (145)

2015 leermiddelenbeurs FDB (146)

2015 leermiddelenbeurs FDB (146)

  • Facebook Basic
Fearless (A5-document) (4).png

Els de Schepper

Brightlab 

De Aanstokerij 

Els De Schepper 

Ludieke Lezing "Jij krijgt een pluim

Een Ludiek én Interactief Gesprek met Els en de Deelnemers voor méér Persoonlijk Welzijn én Jobgenot op het werk. 

Els gaat op haar unieke wijze -met humor en veel diepgang- in gesprek met de deelnemers aan de ludieke lezing. 

Aan de hand van verschillende pagina's uit het boek 'Jij Krijgt een Pluim' gaat Els dieper in 

op hoe je bvb. makkelijker met stress om kan gaan,  hoe je jezelf beter kan leren kennen en vooral aanvaarden en graag zien, hoe een betere balans tussen gedeelde en eigen verantwoordelijkheid in het leven kan gezocht worden,  hoe je kritisch maar empathisch om kan leren gaan met alle prikkels en inzichten die ons van buitenaf worden aangeboden,

hoe je begrenzing kan leren en aanleren.

Hoe je zelf -maar ook samen met je kinderen-  de basisemoties angst, verdriet en woede leert kanaliseren en kwijt kan raken.

Ze toont aan de hand van  een aantal typetjes zoals bvb Klein Elske, hoe ze zelf als kind al heel vroeg geconfronteerd werd met zware moeilijkheden binnen het gezin en hoe dat effect heeft gehad op haar schoolprestaties.

Ze laat zien hoe ze met zware problematieken als  psychologisch geweld  is omgegaan en heeft geleerd hoe je dat alles kan transformeren.

Er kunnen door de deelnemers inzichten gedeeld worden én eventueel ook vragen gesteld worden aan de hand van het boek of zaken waar ze mee zitten.

Het kan ook gaan over geweldloze communicatie als zich dat aandient bij de deelnemers. 

Els gaat ook in interactie met hen om samen te bespreken hoe - daar waar nodig en gewenst - één en ander lichter aangepakt kan worden. 

Of:

Hoe je -zoals Els zelf-  steeds authentieker, empathischer en toch met stevige grenzen en met veel meer verlichting door het leven heen kan walsen. 

Sessie van 9.15 tot 10.45 uur

Max 100 deelnemers 

Locatie : Polyvalentezaal 

Gratis boek voor elke luisteraar

Brightlab

" Computationeel denken in de klas

Deze sessie ‘computationeel denken’ geeft je tools om kinderen logisch en abstract te leren denken, evalueren, exploreren, creëren, doorzetten én samenwerken. We verkennen het thema en principes van computationeel denken en tonen je aan de hand van voorbeelden, activiteiten, spelletjes en hoekenwerk hoe computers denken en hoe je hiermee unplugged in je klas aan de slag kan.

Sessie 1 van 11-12 uur

Sessie 2 van 13-14 uur

Max 25 deelnemers 

Locatie : vergaderlokaal boven 

De Aanstokerij 

"Next Level Team 'Directies' "

Voorstelling van een samenwerkingstraject voor teams. Voor directies en beleidsondersteuners.


Samenwerken leidt voor elke organisatie tot betere resultaten, maar is voor veel teams best een
uitdaging: bouwen aan het nodige vertrouwen dat de teamleden de kans geeft om open feedback te
formuleren, komen tot een duidelijke taak- en rolverdeling, het maken en naleven van afspraken,
efficiënt vergaderen met een duidelijk doel …

In enkele  opbouwende en actieve sessies gaan we samen met je team de uitdagingen aan die van
hen een goed draaiend geheel maken, zodat vervolgens niet alleen de sfeer, maar ook de efficiëntie
zullen verbeteren. De basis voor dit traject is het piramidemodel van Patrick Lencioni.

Sessie van 11.00 tot 11.45 uur

"  't Zal wel zijn "

Welzijn op een speelse manier bespreekbaar maken 

Voor leerkrachten lagere school
Samen gaan we spelenderwijs aan de slag over het thema ‘Welzijn’.
 Hoe haal je meer uit je groep via spel?
 Welke spelen bestaan er over ‘Welzijn’?
 Wat zijn voor- en nadelen van elke spelvorm?
 Waar moet je mee rekening houden als je ermee aan de slag gaat?
 …


Tijdens deze vorming focussen we ons op spelen over het thema ‘Welzijn’ voor kinderen
Verwacht geen zit- en luistersessie, maar vooral zelf spelen, ervaren en bespreken om zo de
antwoorden te vinden op deze vragen en de klik te maken naar je eigen klas.
Daarnaast willen we je vooral ook inspireren, de spelprikkel geven, zodat je nadien zelf aan de slag kan gaan!

Sessie van 12.00 tot 12.45 uur

"Open Blik op diversiteit"

Voor leerkrachten lagere school
In alle delen van onze maatschappij is diversiteit aanwezig, in zoverre dat we kunnen spreken van
superdiversiteit. Dit brengt allerlei dynamieken met zich mee: tegenstrijdige meningen, discussies,
vragen, acties en reacties. In deze vorming worden de deelnemers zich bewust van diversiteit in de organisatie, om er op een constructieve manier mee aan de slag te gaan."Open blik op diversiteit"; combineert:

 inzicht in diversiteit en andere culturen,
 zélf ervaren en uitwisselen van meningen en ervaringen met de andere deelnemers
 Kennismaking met technieken waar je zelf mee aan de slag kan gaan in de klas.

Sessie van 13.00 tot 14.15 uur 

Sessielocatie "De aanstokerij"  : Seniorenlokaal

Max 40 deelnemers