Vooraf registreren is niet mogelijk ! Maar op de dag zelf kan je wel een reservatiebon afhalen aan de balie!
  • Vroege voormiddag: 9.00-10.30u

 

Sessie 1: “Ongekende talenten versterken door met uitvergrote materialen samen te werken.”

Spreker: Peter Dewever - Creatool

 

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs, maar zeker ook directies en beleidsondersteuners

Inhoud:

Vanuit onze ervaring omtrent het werken met grote tools, willen we jou, praktijkgerichte tips meegeven om jouw leerlingen al spelend uit te dagen. Meer nog, we gaan jou zelf de mogelijke leerwinsten laten ervaren die deze tool met zich meebrengt.

Hoe koppel ik deze grote materialen aan mijn lessen en thema’s? Hoe kan ik deze tool integreren in vrije momenten als verdieping? Hoe kan ik de leerlingen begeleiden om zelf hun creatief denk- en leerproces in handen te nemen?

Kortom is het ons doel, dat jij de ervaren tips en opdrachten gewoonweg kan toepassen in jouw volgende les. Het inzetten van je eigen talenten, die van collega’s en die van de leerlingen staat centraal om uiteindelijk beter te kunnen samenwerken met elkaar.

 

 

 

Sessie 2: “Een thema uitwerken samen met de kleuters” – 8 fasen methodiek

 

Spreker: Annelies Demessemaeker – opleidingsmanager Thomas More (lerarenopleiding –bachelor kleuteronderwijs)

 

Doelgroep: leerkrachten kleuterschool

 

Inhoud:

We stellen een methodiek voor, bestaande uit 8 stappen, om een thema uit te werken samen met kleuters. Het kind wordt in elke stap, van themakeuze tot evaluatie van het thema, betrokken.

Doorheen het zetten van deze acht verschillende stappen worden competenties van kinderen aangesproken die soms nog te weinig in de kleuterklas aan bod komen: informatie opzoeken, beslissingen nemen, voorkeuren durven uitdrukken, plannen, keuzes maken … .

Daarnaast creëert de leerkracht opnieuw meer ruimte voor zichzelf om kinderen te zien, aan te voelen … om van daaruit een aanbod te voorzien.

 

 

  • Late voormiddag 11.00-12.30u

 

Sessie 3: “Nieuwe autoriteit – Veerkrachtig voor de klas; en je doet het niet alleen.”

Spreker: Kristof Das: Docent UCLL, banaba zorgverbreding en remediërend leren en onderzoeker binnen de onderzoeksgroep inclusive society

                                  

Doelgroep: allen (van klasleerkracht in de lagere school tot directie)

 

Inhoud:

Werken vanuit nieuwe autoriteit is anders kijken, anders denken, anders voelen en anders handelen…

 

… van ‘jij moet veranderen’ naar ‘ik verzet me’

… van ‘hoe krijg ik leerlingen tot gewenst gedrag?’ naar ‘hoe vergroten wij onze

     gezamenlijke invloed?’

… van ‘onze verantwoordelijkheid stopt aan de schoolpoort’ naar ‘wij zijn samen

     verantwoordelijk voor het welbevinden van al onze leerlingen, op school, aan het station,

     op het voetbalpleintje, online, …’

… van ‘de leerlingen moeten doen wat ik zeg’ naar ‘ik doe wat ik moet doen’

… van ‘controle over leerlingen’ naar ‘zelfcontrole’

… van regels naar aanwezigheid en waakzame zorg

… van ‘er moet altijd een stok achter de deur zijn’ naar ‘ik kan er altijd op terugkomen’

… van ‘als ik niets zeg ben ik zwak’ naar ‘de kracht van stilte’

… van straf naar herstel

… van beloning naar onvoorwaardelijk relatiegebaar

… van ‘ik ben de baas in mijn klas’ naar ‘lesgeven met de deur open’

… van ‘ik moet het alleen kunnen’ naar ‘we doen het samen’

… van ‘ik ben zwak als ik het niet alleen kan’ naar ‘hulp vragen maakt me sterker’

… van ‘het onvoorwaardelijke recht op privacy’ naar ‘de verantwoordelijkheid van de

     volwassene om zoveel informatie te delen als hij nodig acht’

… van ‘ouders zien als de oorzaak van het slecht functioneren van een leerling’ naar ‘ouders

      als partner en mede-gezagsfiguur’

… van time-out naar sit-in

… van ‘voor leerlingen die zich blijven misdragen doe ik geen moeite meer’ naar ‘voor

     sommige leerlingen zullen we meer energie nodig hebben om vol te houden, en we laten

     niet los’

… van winnen naar volhouden

… van ‘het doel is dat leerlingen naar ons luisteren’ naar ‘het doel is dat wij ons sterker

     voelen’

 

Sessie 4: “Kleuters in het ROOD… gericht zoeken en aanpakken.”

Spreker: Ilse Aerden: Docent UCCl, banaba zorgverbreding en remediërend leren en onderzoeker binnen de onderzoeksgroep inclusive society

 

Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs – zorgcoördinatoren en directie

 

Inhoud:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat H. (meer) praat? Waarom speelt S. altijd alleen? Waarom zegt P. bij elke opdracht steeds dat hij het niet kan?

Hulpvragen, het eerste signaal dat je je zorgen maakt.

Het is het startpunt van een zoektocht naar aanpakmogelijkheden… maar je kan er niet steeds vanuit gaan dat dat reeds de kern is waarop moet ingezet worden.

In plaats van het ontdekken van ‘snelle oplossingen’ komt bij complexere casussen een heel zoekproces voor dit kind en voor deze leerkracht.

Dat zoekproces kan je vergelijken met puzzelen. Je start met enkele losse puzzelstukjes.

H. is een anderstalige kleuter. S. is taalzwak. P. zijn mama heeft hoge verwachtingen?

Maar wat betekenen die stukjes? Wat kan ik ermee als leerkracht? Hoe kijk ik hier zelf naar? En hoe krijg ik een totaalbeeld van de kleuter?

Want we hebben geen voorbeeldprent van deze puzzel en het is zelfs niet eens zeker dat je alle stukjes zal vinden…

En toch willen we tot een gericht plan van aanpak komen!