1. Wat is Flanders Education?

Flanders Education is de onderwijsbeurs met oog voor de toekomst !

 

2. Waar gaat deze beurs door?

Deze beurs gaat door in Den Boomgaard in Ranst ?

 

3.Wie zijn de bezoekers?

De bezoekers zijn directies, beleidsmedewerkers, leerkrachten (gewoon en buitengewoon basisonderwijs).

 

4.Hoeveel bezoekers kunnen we verwachten?

Als organisatie mikken we op 1 000 bezoekers.

 

5. Wie zijn de standhouders?

We programmeren een gevarieerd aanbod aan leermiddelen van verschillende schoolleveranciers: meubilair, handboeken,knutselmateriaal, digitaal materiaal, multimedia, sportmateriaal, inrichting, vorming, ...

 

6. Welk zijn de hanteerbare tarieven?

Bij het invullen van het infoformulier op de standhouderpagina ontvangt u het huishoudelijk reglement!

 

7. Hoe kan ik als kandidaatstandhouder inschrijven?

U kan rechtstreeks inschrijven via de link om in te schrijven op de pagina van de standhouders